Patrimonio asegura que non se opón a cubrir o escudo franquista do instituto Santa Irene de Vigo

A eliminación do escudo forma parte do proxecto de rehabilitación integral deste IES, catalogado como ben do patrimonio cultural vigués.

IES Santa Irene .

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia matizou este venres que, aínda que ditou unha resolución na que informaba desfavorablemente sobre tapar o escudo franquista do IES Santa Irene de Vigo, é unha decisión que afecta o modo en que estaba prevista esa actuación (tapar ese elemento cunha chapa de aceiro), o que non quere dicir que se opoña á súa cubrición.

A eliminación do escudo forma parte do proxecto de rehabilitación integral deste IES, catalogado como ben do patrimonio cultural vigués, unha reforma na que a Consellería de Educación prevé investir 1,2 millóns de euros e que contempla melloras estruturais, de accesibilidade e de eficiencia enerxética.

Tras obter a licenza do Concello de Vigo, a consellería remitiu o proxecto de rehabilitación a Patrimonio, dada a singularidade do inmoble, e o departamento dependente da Consellería de Cultura e Turismo resolveu informar favorablemente toda a obra, excepto a actuación referida a tapar o escudo cunha chapa de aceiro.

Na súa resolución, de data 1 de xuño, Patrimonio sinala que a Lei de Memoria Histórica establece “excepcións” no relativo á retirada de símbolos da ditadura. Así, contémplase que non se alteren se teñen un significado histórico, valor artístico ou relixioso, ou se a súa retirada pon en risco a estrutura onde se atopa.

No caso da fachada do IES Santa Irene, “pode interpretarse” que o escudo (previsto na construción orixinal do edificio) é “un dos elementos pétreos singulares do edificio” e a actuación proposta para a rehabilitación do inmoble “non é compatible coa conservación dos valores culturais”, xa que este elemento “conta cun valor artístico e un significado histórico que poden ser supostos de excepcionalidade”.

No entanto, este venres Patrimonio precisou que resolveu non autorizar “nos termos nos que estaba previsto o tapado do escudo da fachada”. “Pero isto non significa que impida a súa cubrición. Por iso, en coordinación coa Consellería de Educación, buscaranse agora as solucións e alternativas precisas”, aclarou.

O Concello de Vigo anunciou que recorrerá a resolución do 1 de xuño porque, en palabras do alcalde, Abel Caballero, “hai unha lei que di que (o escudo) tense que tapar”.