Visto para sentenza o primeiro xuízo totalmente telemático celebrado en Galicia durante a pandemia

O xuíz solicitara previamente ás partes que presentasen de modo telemático a proba documental, que quedou incorporada no expediente xudicial electrónico.

Primeiro xuízo integramente telemático celebrado en Galicia durante o estado de alarma pola pandemia de coronavirus, no xulgado do Social 2 de Vigo. Ao fondo o xuíz, Germán Serrano, e nos bancos, varios xornalistas.. SALVADOR SAS -POOL

O xulgado do Social número 2 de Vigo acolleu este luns o primeiro xuízo integramente telemático celebrado en Galicia no marco do estado de alarma e da emerxencia sanitaria debido á pandemia de coronavirus, e que quedou visto para sentenza tras unha sesión de menos dunha hora.

Así, o equipo informático da sede xudicial viguesa creou unha ‘sala virtual’ á que se conectaron de modo seguro os avogados das partes, a través da plaforma Cisco Meeting, mentres que o titular do xulgado, o decano de Vigo, Germán Serrano, presidiu o tribunal presencialmente.

Para desenvolver a vista, que foi gravada integramente, o xuíz solicitara previamente ás partes que presentasen de modo telemático a proba documental, que quedou incorporada no expediente xudicial electrónico.

O xuízo celebrouse tras a interposición dunha demanda (presentada a través de LexNet) por parte do sindicato CUT, que impugnou o Expediente de Regulación Temporal de Emprego por causa de forza maior presentado pola empresa Asentos de Galicia, auxiliar do sector de automoción, tramitado como conflito colectivo.

A tramitación procesual deste tipo de asuntos non está suspendida, de conformidade co Real Decreto do estado de alarma (de 14 de marzo) e o Real Decreto Lei 16/2020, no que se inclúen as medidas procesuais e organizativas para facer fronte ao Covid-19 no ámbito da Administración de Xustiza.

O sindicato demandante, neste caso, non impugna a resolución administrativa da autoridade laboral, nin tampouco discute a concorrencia de causa maior, senón que denuncia o “abuso” co que a empresa aplicou a suspensión dos contratos, en relación co convenio colectivo.

Por iso, subsidiariamente á petición de nulidade do ERTE, a CUT reclamou que se recoñezan certos dereitos do persoal vinculados coas horas extras, co diferencial de xornada anual contemplado no convenio e coas horas da quenda de noite.

Mentres, o letrado da empresa sinalou que as cuestións que se reclaman por parte do sindicato non motivan a nulidade do expediente, e que ditas reclamacións debían ser presentadas por vía ordinaria.

O xuíz titular da sala, Germán Serrano, sinalou, tras finalizar a vista, que a experiencia dun xuízo totalmente telemático, dadas as circunstancias, fora “positiva”, e apuntou que, aínda que o Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) deberá establecer normas concretas para a celebración de xuízos a partir de agora, el é partidario de que, polo menos as testemuñas, poidan declarar nas propias salas.