TSXG apunta que Audasa debe pagar por ocupar zona portuaria en Rande considerando “ilexitima a ocupación”

Advirte de que esa "pasividade" non dá dereito á concesionaria a manter a "ilexitimidade na ocupación".

Peaxe de Audasa/ Miguel Núñez

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) advertiu, nunha sentenza do pasado 7 de febreiro, que a concesionaria da autoestrada AP-9, Audasa, debería obter a correspondente concesión e pagado as taxas preceptivas pola ocupación do dominio portuario na ponte de Rande, e que o feito de que non se lle reclamou nos últimos anos por “pasividade” ou “inacción administrativa”, non lle outorga o dereito de manter esa situación de “ilexitimidade na ocupación“.

Así se menciona nunha resolución, ditada pola Sección Segunda da Sala do Contencioso Administrativo do TSXG, en resposta a un recurso de Audasa contra varias sancións impostas polo Porto de Vigo. O Porto abriu tres expedientes sancionadores á concesionaria, precisamente por non solicitar a concesión do espazo e ocupalo durante as obras de ampliación da Ponte de Rande.

Como argumento no seu defensa, a empresa esgrimiu que a ocupación do dominio portuario está amparada pola concesión administrativa outorgada en 1973 para a construción orixinal da ponte e a explotación da autoestrada, aínda que o Porto sinala que dita concesión só serve para a explotación da infraestrutura, pero non para a ocupación dos espazos.

A ese respecto, o TSXG sinalou que “é indubidable” que non pode haber unha utilización privativa de dominio público sen a correspondente concesión, e que o contrato da obra non implica automaticamente o outorgamento dese título.

“O feito de que a recorrente (Audasa) viuse relevada, pola pasividade ou inacción administrativa previa, da obrigación de obter a correspondente concesión e pagar as taxas legalmente establecidas (…), non lle outorga o dereito a esixir o mantemento ou continuidade desa ilexitimidade na ocupación, nin lle exime da obrigación de abonar as taxas”, sinala o alto tribunal galego, que lembra que “se trata dunha mera situación de feito tolerada, da que a única beneficiaria foi precisamente a recorrente”.

SANCIÓNS

O TSXG expresa estas consideracións nunha sentenza que dá resposta a un recurso de Audasa contra a imposición de tres sanciones que suman 360.000 euros pola ocupación de dominio portuario durante as obras de construción e ampliación da ponte de Rande.

No seu fallo, o tribunal desestima a impugnación da primeira sanción (de setembro de 2016), de 60.000 euros; pero anula outras dúas sancións (de 2017), que suman 300.000 euros, e que o Porto tramitou por considerar que Audasa había reincidido na súa infracción.

Respecto diso da primeira sanción, o TSXG dá a razón ao Porto, porque a empresa debería ter concesión e pagar as taxas de ocupación, pero considera que os feitos que motivaron a segunda e a terceira sanción non poden considerarse reincidencia, senón que se trata da mesma infracción, e anula esas dúas resolucións.