A Asociación Veciñal de Teis reclama o efidicio do antigo centro de saúde, pechado dende o 2000, para uso social

Biblioteca / Kazyel, Photopin

A Asociación Veciñal de Teis, dirixiuse hai varias semanas por escrito a Fátima Bañez, Ministra de Emprego e Seguranza Social, solicitando a cesión do edificio que ocupaba o antigo centro de saúde, para que se destine para uso social, por exemplo como biblioteca.

Este edificio atópase pechado desde o ano 2000, unha vez que a Xunta de Galiza, constrúe o novo centro de saúde, pasando a depender este edificio da Tesouraría da Seguranza Social.

Desde hai anos, esta asociación e outros colectivos de Teis reivindica que este edificio, cunha superficie de 1000 metros cadrados, se destine para biblioteca entre outros usos dotacionais para o barrio.

A Asociación Veciñal de Teis, tamén dirixiuse por escrito en xaneiro deste ano ao Subdirector Xeral de Xestión do Patrimonio e Contratación da Seguranza Social, para solicitar esta cesión.

Esta demanda expúxose tamén a responsábeis provinciais da Tesouraría da Seguranza Social, que manifestaron a esta asociación, xa fai un par de anos, que este edificio era unha carga para a administración e que se podían estudar formulas para destinalo a uso social, sempre que houbera algunha administración interesada.

Logo de anos de abandono, o pasado ano o Concello de Vigo, solicita a cesión deste edificio, pero aparecen os problemas. Desde a Asociación Veciñal de Teis, entenden que o dialogo institucional entre administracións, debe permitir buscar unha solución, que priorice os intereses da veciñanza.

O barrio de Teis, un dos máis poboados da cidade, conta con 5 escolares públicos, 3 centros escolares privados-concertados, 1 centro escola cooperativa e 4 institutos, pero carecemos dunha biblioteca pública en condicións, unha ludoteca ou un local onde poida xuntarse e realizar actividades para a mocidade de Teis.

Desde a Asociación Veciñal de Teis consideran que “a mellor opción sería ceder este edificio ao Concello de Vigo, para que se fixera cargo da rehabilitación do mesmo e crear novas dotacións sociais para Teis”.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here