Unha empresa adapta por sentenza a xornada dunha empregada para conciliar vida familiar e laboral

A sentenza, que é firme, obriga a compañía situada en Covelo a recoñecerlle á traballadora, casada e con dous fillos, o seu dereito a unha xornada laboral con quendas semanais alternos.

Xulgados de Vigo.

Unha sentenza do Xulgado do Social número 2 de Vigo obrigou a unha empresa do sector cárnico da comarca viguesa a adaptar a xornada laboral dunha traballadora para poder conciliar a súa vida familiar e laboral.

Así, tal como indicou Comisións Obreiras (CC.OO.) nun comunicado (cuxos servizos xurídicos defenderon a empregada), trátase da primeira sentenza destas características que o sindicato consegue na zona de Vigo desde a aprobación en 2019 do Real Decreto Lei de medidas urxentes para a garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes.

A sentenza, que é firme, obriga a compañía situada en Covelo a recoñecerlle á traballadora, casada e con dous fillos, o seu dereito a unha xornada laboral con quendas semanais alternos para poder conciliar a súa vida familiar e laboral. Desta forma, nas semanas que o seu marido está pola tarde, o horario desta sería de mañá e viceversa.

A resolución ve acreditado que a empresa dispón de persoal suficiente e coa preparación necesaria para poder conceder á denunciante a súa “petición razoable”.

DEREITO PERSONALÍSIMO

“Non existe ningunha referencia que permita afirmar que a petición de horario realizada pola traballadora supoña unha imposibilidade empresarial absoluta, ou que admitir o mesmo sexa notablemente gravoso, xa que non existen datos que así o permitan deducir do relato fáctico, porque argumentar simplemente que na empresa ninguén traballa a quendas é unha xustificación débil ante o exercicio deste dereito”, fundamenta o xuíz na sentenza.

Por esta razón, rexeita os argumentos da cárnica, que tamén propuxo á empregada que fose o seu home o que tentase o cambio de horario no seu propio centro de traballo. Ante isto, o maxistrado aclara que o dereito exercido é “personalísimo” da traballadora, coa única excepción de que ambos os proxenitores traballasen na mesma firma, que non é o caso.

“Por iso nada ten que acreditar en relación a se o seu marido ten máis fácil conciliar ou non”, ou se terceiras persoas (os avós) poderían coidar dos seus fillos menores, indica a sentenza.