Unha aseguradora deberá indemnizar a un matrimonio pola morte da súa filla recén nacida

As circunstancias aconsellaban acelerar o parto pero non se detectou a tempo unha infección no líquido amniótico, e non se practicou a cesárea de urxencia.

Bebé no hospital | Fonte: Unicap - Hilando Vidas

A Audiencia Provincial de Barcelona condenou á aseguradora Zúric (aseguradora do Sergas) a indemnizar en 180.000 euros máis intereses a un matrimonio de Vigo polo falecemento da súa filla recentemente nacida no antigo Hospital Xeral, en 2012, segundo a sentenza.

O matrimonio presentou demanda contra a aseguradora por unha suposta neglixencia médica na atención á nai, que acudiu ao Hospital Xeral de Vigo cunha xestación a termo e rotura de membranas. Segundo recollíase na demanda, presentada polo bufete Castreje&Co Avogados, as circunstancias aconsellaban acelerar o parto pero non se detectou a tempo unha infección no líquido amniótico, e non se practicou a cesárea de urxencia.

Como consecuencia disto, a nena faleceu ás poucas horas de nacer por un fallo multiorgánico vinculado a ‘sepsis vertical’ (infección transmitida polo líquido amniótico da nai).

Un xulgado de primeira instancia de Barcelona (onde se presentou a demanda por estar a sede de Zúric na cidade condal) condenou por estes feitos á aseguradora a indemnizar ao matrimonio en 200.000 euros máis intereses. No entanto, a compañía presentou recurso de apelación.

A sección 19ª da Audiencia de Barcelona ratificou a condena, aínda que estima parcialmente o recurso e reduce a responsabilidade civil nun 10 por cento, declarando o pago de 99.000 euros á nai e de 81.000 euros ao proxenitor, máis os intereses devengados desde o 5 de novembro de 2013, momento en que Zúric tivo coñecemento dos feitos. Isto incrementará a indemnización ata unha suma próxima aos 300.000 euros.

Os denunciantes sosteñen que houbo unha “perda de oportunidade” porque a situación da xestante requiría medidas urxentes. “O tempo transcorrido desde a sospeita de sufrimento fetal e corioamnionitis foi esencial para o resultado final”, apuntou o letrado Cipriano Castreje, quen lembrou que os datos de PH na arteria umbilical puxeron de manifesto que o bebé se estaba “asfixiando” e, así, naceu en condicións “moi pouco compatibles coa vida”.

A sentenza da Audiencia Provincial de Barcelona é susceptible de ser impugnada mediante recurso de casación ante a Sala Primeira do Tribunal Supremo.