O convenio sobre abastecemento de auga da área de Vigo estenderase a catro municipios máis

Os concellos de Tui, Ponte Caldelas, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes sumaranse a Vigo, Redondela, Soutomaior, Porriño, Mos, Salceda, Moaña, Cangas, Baiona, Nigrán e Gondomar.

Auga da billa.

O convenio que estuda unha solución que garanta o abastecemento de auga de Vigo e os municipios da súa área estenderase a catro máis. Así, os concellos de Tui, Ponte Caldelas, Pazos de Borbén e Fornelos de Montes sumaranse a Vigo, Redondela, Soutomaior, Porriño, Mos, Salceda, Moaña, Cangas, Baiona, Nigrán e Gondomar.

Segundo recolleu a Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) nun comunicado, esta iniciativa foi proposta pola Xunta e aprobouse este martes no marco da reunión da Comisión Técnica creada para abordar o abastecemento de auga da zona.

En concreto, estes encontros articúlanse grazas ao convenio de colaboración asinado o pasado mes de abril entre o Concello de Vigo, a Xunta e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica.

Durante a sesión, a CHMS explicou ás outras dúas entidades implicadas as alternativas que se analizarán mediante o estudo informativo, o recrecemento da presa de Eiras, a construción dun novo encoro, a instalación dunha planta desalinizadora, unha toma de auga no río Miño e unha condución de transvasamento que permita a conexión co actual sistema de abastecemento. Ademais, o Concello olívico propuxo a execución dunha toma de auga no río Verdugo e a súa conexión co actual sistema de abastecemento.

O Prego de Prescricións Técnicas do Estudo Informativo que servirá de base para a licitación do traballo consistirá na redacción do estudo de alternativas e na elaboración da documentación ambiental para realizar a tramitación correspondente. Os traballos terán un prazo de execución de 13 meses. Así, no encontro, avaliáronse as distintas alternativas e completouse o texto definitivo do Prego de Prescricións Técnicas para a súa licitación.

Ademais, tras a redacción e aprobación dos pregos, durante a primeira quincena de agosto, enviarase o estudo informativo á Avogacía do Estado para obter o informe preceptivo. O procedemento de contratación espérase que termine a finais de ano.

Tras a incorporación das observacións, acordouse o texto do prego, que se trasladará, xunto co borrador da acta, aos asistentes. Así mesmo, os membros desta comisión técnica reuniranse de novo unha vez que se asine o contrato coa empresa adxudicataria.