O Defensor del Pueblo esixe “máis contundencia” á Xunta contra a contaminación por lindano no Porriño

Reclama ao Goberno galego que declare como adoito contaminado os terreos de Fonte Contrasto e outros terreos onde se superen os niveis de concentración de lindano fixados pola normativa.

Foto de lindano no Porriño
Lindano atopado no Porriño / Eu son Porriño

O defensor do Pobo, Francisco Fernández Marugán, instou este mércores á Xunta a actuar “con máis contundencia e determinación” para reverter a contaminación que sofre a área do municipio pontevedrés do Porriño.

Concretamente, reclama ao Goberno galego que declare como adoito contaminado os terreos de Fonte Contrasto –onde os valores son moi superiores ao establecido polas normas– e outros terreos onde se superen os niveis de concentración de lindano fixados pola normativa, unha vez complétense os estudos en curso.

Do mesmo xeito, pide que se modifique a Orde de 2001, pola que se declara chan contaminado aos terreos afectados do polígono de Torneiros, xa que cando levou a cabo esta denominación, aínda estaba vixente a antiga Lei de Residuos de 1998. Esta declaración, segundo o Defensor do Pobo, non se axusta ao contido que actualmente esixe a normativa estatal e autonómica, que require identificar os responsables da descontaminación, determinar as actuacións de recuperación e fixar prazos de cumprimento.

Este órgano, encargado de velar polos dereitos dos cidadáns, expresou a súa desconformidade co estado deste proceso na zona do Porriño, próxima a Vigo. Segundo reflicte o seu comunicado de prensa, “o proceso de descontaminación non pode durar indefinidamente á conta de manter uns riscos potenciais para a saúde dos cidadáns e para a protección do medio ambiente.

O lindano acumulado nos chans do Porriño, de onde pasa ás augas subterráneas e ás superficiais, procede dos residuos xerados na produción de insecticidas durante os anos 50, cita a resolución da defensoría. Aínda que o uso deste composto –formado pola sustancia denominada hexaclorociclohexano (HCH)– foi restrinxido a partir da década de 1970, o chan non foi descontaminado.

Ao coñecerse que parte dunha zona contaminada quedara ao descuberto con motivo dunhas obras na rede de saneamento municipal, o Defensor do Pobo abriu en maio do ano pasado unha actuación de oficio ante a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e ante a Confederación Hidrográfica Miño-Sil para coñecer a dimensión deste problema e as medidas adoptadas pola Administración.

A institución, que sinala concluír que a Administración coñecía a situación deste chan desde 1992, recoñece, no entanto, que “a Xunta non permaneceu inactiva e que se adoptaron medidas en coordinación co Concello do Porriño”.

TOXICIDADE COMPROBADA

A OMS recomenda tratar o lindano como unha sustancia cancerígena, aínda que estes efectos só comprobáronse, ata o momento, en animais.

Ademais, en pequenas cantidades, pero en exposicións longas, causa problemas hepáticos, renais, hormonais, xinecolóxicos, anemias e do sistema nervioso.