Pais de Vigo denuncian que a maioría das solicitudes de bolsas para alumnado con necesidades especiais denéganse

Esta subvención pode alcanzar unha contía máxima de 1.800 euros, dos que 900 destínanse a un servizo de logopedia.

Pais de Vigo con fillos con capacidades especiais denuncian que non reciben axudas para a discapacidade / EP

A Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e Comarca (Foanpas) denunciou que os requisitos das bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo do Ministerio de Educación e Formación Profesional levan que un 80 por cento das solicitudes sexan denegadas.

Nunha rolda de prensa celebrada este martes en Vigo, a pedagoga de Foanpas, María Jesús Granxa, concretou que a desestimación dun alto número das subvencións débese á necesidade de contar coa certificación dunha discapacidade, dun trastorno grave de conduta ou de altas capacidades.

Así, apuntou que este recoñecemento debe ser emitido por un equipo de valoración e orientación dun centro basee do Instituto de Maiores e Servizos Sociais (Imserso) ou un órgano acreditado da Comunidade Autónoma. Tamén é posible presentar un certificado de discapacidade ou un documento acreditativo dun equipo de orientación educativa e psicopedagógica para acceder ás axudas. No entanto, segundo criticou, un neno que fora diagnosticado pero que se atope pendente do recoñecemento da súa discapacidade non poderá ser beneficiario da bolsa.

AXUDAS

En concreto, segundo detallou unha das nais integradas en Foanpas, Paula Verde, esta subvención pode alcanzar unha contía máxima de 1.800 euros, dos que 900 destínanse a un servizo de logopedia. Ademais, indicou que este apoio económico invístese en gabinetes co obxectivo de que traten aspectos como a autonomía, a autoestima e a comprensión dos nenos con necesidades educativas especiais.

Estas solicitudes, que só se poden realizar por vía telemática, deben realizarse anualmente, aínda que, na maior parte dos casos, trátase de dificultades de aprendizaxe cronificadas.

Ante esta situación, os membros de Foanpas esixiron que os criterios de acceso a estas subvencións teñan carácter preventivo e que se concedan a todo o alumnado con necesidades específicas de aprendizaxe unha vez que se presenten as facturas das terapias recibidas. Tamén reclamou que se atendan todas as solicitudes presentadas e que, no caso de desestimarse, detállense as causas da denegación.