Un profesor vigués quéixase ao Valedor do Pobo da norma de comunicarse en galego nos centros educativos

A Consellería de Educación, a través do xefe de servizo territorial de Inspección Educativa, lembrou a un profesor do Conservatorio de Vigo o deber de escribir as comunidades internas e externas en galego. O docente elevou a queixa ao Valedor do Pobo, cuxa titular, Milagros Otero, asinou a admisión a trámite do seu escrito.

"Hablamos Español, En Baiona"/ Miguel Núñez

A Consellería de Educación, a través do xefe de servizo territorial de Inspección Educativa, lembrou a un profesor do Conservatorio de Vigo o deber de escribir as comunicacións internas e externas en galego. O docente elevou a queixa ao Valedor do Pobo, cuxa titular, Milagros Otero, asinou a admisión a trámite do seu escrito.

Os documentos das distintas denuncias e queixas do profesor foron difundidas pola Asociación Hablamos Español, na que agora se integra Galicia Bilingüe, unha entidade que foi especialmente belixerante contra a política lingüística do bipartito e que na precampaña das autonómicas de 2009 convocou unha manifestación por este motivo que recibiu o apoio do PPdeG coa participación do que era entón número dous de Alberto Núñez Feijóo no partido, Alfonso Rueda, entre outros cargos populares.

“As comunicacións internas e externas do centro educativo deberán realizarse en galego, especialmente as referidas a a documentación pedagóxica e administrativa que deban desenvolver efectos e que teñan como destinataria a propia administración educativa”, sinala a inspección educativa, nun escrito con data do 29 de maio de 2018, no que responde á queixa formulada polo profesor do Conservatorio de Vigo, que se remonta a novembro de 2017.

Ademais, nese escrito, apunta que, se por algunha circunstancia “excepcional e debidamente xustificada” houbese que empregar o castelán como lingua oficial, “deberíase realizar a tradución pertinente”.

Máis aló das cuestións de carácter xurídico e hermenéutico, apunta, lémbralle que “é necesario seguir as instrucións que no seu momento indicoulle o inspector do centro”. Nunha comunicación posterior, reiterou estas respostas, nas que tamén lle sinalaba que as comunicacións orais “teñen a mesma eficacia administrativa que as escritas”.

Nos meses anteriores, o inspector educativo, segundo explica a asociación e se recolle nos escritos de denuncia, manifestáralle que debía realizar as comunicacións en galego.

A valedora do Pobo remitiu o pasado 8 de outubro un escrito ao profesor no que lle comunicaba que admitía a trámite a queixa e na que lle informaba de que se puxeron en comunicación coa Consellería de Educación para que respondese o prazo de 15 días á súa petición de información.

Noutro escrito o 12 de decembro, a institución comisionada do Parlamento informou o profesor de que “a consellería persistía na súa actitude de non enviar a información requirida en relación coa súa queixa, a pesar de que lla demandaron en dúas ocasións”. No caso de que seguise sen resposta, o Valedor ameazou con enviar unha “advertencia” á consellería.