‘Espantaves’, tecnoloxía punteira para evitar a captura accidental de aves durante a pesca

O proxecto 'Espantaves' deseñou seis dispositivos que presentou este xoves en Vigo para evitar as capturas accidentais de aves mariñas durante a pesca.

O proxecto ‘Espantaves’ deseñou seis dispositivos que presentou este xoves en Vigo para evitar as capturas accidentais de aves mariñas durante a pesca.

Segundo precisou a Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo (ARVI), impulsora desta iniciativa xunto ao Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), os resultados concrétanse no deseño dispositivos espantallos adaptados para buques arrastreiros e palangreiros. Deste xeito, tras un ano de actividade, o proxecto atópase preparado para a súa comercialización.

Ademais, durante o desenvolvemento desta iniciativa observouse que os tanques de desperdicios dos buques poden facilitar a redución da presenza de aves mariñas grazas a que almacenan de forma temporal os desperdicios e descárganse por lotes ao mar de forma descontinua, controlada e rápida.

Así, ao proxecto únese un colector para os residuos xerados a bordo que inclúe un sistema de eliminación de ‘anisakis’ para diminuír a concentración deste parásito no medio mariño.

En concreto, ‘Espantaves’ inclúe deseños específicos e optimizados para buques de nova construción e para buques xa construídos e que faenan nestes momentos. Para o seu desenvolvemento tivéronse en conta criterios de seguridade, operatividade, custos e mantemento.

Paralelamente, SÉ/BirdLife analizou a interacción entre as aves e a pesca e as súas consecuencias e concluíu que a frota máis afectada por esta problemática é a de palangre -debido á interacción co anzol- e a de arrastre de fondo, pola colisión das aves cos cables ou o seu atrapamiento na rede durante a manobra de pesca. Ademais, estudou as medidas de mitigación aplicables.

Así mesmo, no marco de ‘Espantaves’ tamén se formou a tripulantes no uso e aproveitamento dos dispositivos que poden evitar a captura de aves e nos protocolos de actuación para actuar ante a fauna accidentalmente atrapada.