Anulada a licenza de ampliación de Aucosa en Chapela por non estar dentro da legalidade urbanística

O xulgado tamén sinala que a actividade realizada por Aucosa non pode ser cualificada como "limpa", polo que mesmo as obras e usos previstos na parte de chan urbano "estarían comprometidos, non serían autorizables".

Instalacións de Aucosa en Chapela, Redondela (Pontevedra).. PLATAFORMA EN DEFENSA DÁ ENSEADA DE SAN SIMÓN

O xulgado do Contencioso Administrativo 2 de Vigo estimou un recurso presentado pola Plataforma en Defensa dá Enseada de San Simón e anulou a licenza (e a modificación da mesma) das obras de ampliación das instalacións da empresa Aucosa, situada en Chapela, onde elabora fariñas e aceites de peixe. A sala entende que non se axustan á legalidade urbanística e que as obras agravarían a situación de incompatibilidade co plan que xa teñen as actuais instalacións.

A Plataforma presentou un recurso de reposición contra a resolución do Concello de Redondela que outorgaba licenza para que Aucosa acometese unha serie de obras nas súas instalacións, para “modernizar” e levar a cabo “melloras ambientais” nas mesmas. Tanto a Xunta como o arquitecto municipal informaron favorablemente as actuacións. Ao ser rexeitado ese recurso de reposición, a Plataforma acudiu á vía contencioso administrativa e agora un xulgado de Vigo deulles a razón.

Na súa resolución, o xuíz sinala que o informe do arquitecto municipal parte de premisas erróneas e que non é certo que a obra cuestionada non necesite avaliación ambiental, xa que parte das actuacións previstas desenvólvense en chan urbano, pero outra parte son en dominio público. Ademais, sinala que este técnico omite a afectación á Rede Natura e ao espazo protexido da enseada de San Simón.

ACTIVIDADE “NON LIMPA”

De feito, na sentenza exponse que xa as instalacións primitivas da empresa son “desconformes co plan” e que as modificacións posteriores “non se legalizaron”; e tamén sinala que houbo un informa municipal previo negativo e que as condicións urbanísticas dese chan non cambiaron.

Por outra banda, o xulgado tamén sinala que a actividade realizada por Aucosa non pode ser cualificada como “limpa”, polo que mesmo as obras e usos previstos na parte de chan urbano “estarían comprometidos, non serían autorizables”. Os veciños da zona levan anos denunciando os ruídos e malos cheiros das instalacións.

SORPRESA POLA AUTORIZACIÓN DA XUNTA

Finalmente, o maxistrado menciona a resolución favorable da dirección xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, e expresa o seu sorprensa porque habitualmente este tribunal resolve a conformidade a dereito de resolucións da Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística (APLU) que censuran edificacións nesta zona de dominion público marítimo terrestre.

Así, sinala que apoiou a demolición “de calquera caseto aínda que invada parcialmente este espazo e, con todo, no presente caso, minimízase a actuación licenciada e resolveuse en sentido contrario”.