O Concello de Tomiño pon en marcha un servizo de préstamo de biotrituradoras para podas domiciliarias

Os aparellos só poderán empregarse para triturar restos leñosos procedentes de podas domiciliarias dentro do territorio tomiñés; e o préstamo poderá ser por un máximo dunha semana.

O Concello pontevedrés de Tomiño porá en marcha un servizo municipal de préstamo de biotrituradoras co obxectivo de “fomentar entre a veciñanza unha correcta xestión dos residuos de orixe vexetal xerados no ámbito doméstico”.

En concreto, a próxima semana levará a pleno a ordenanza que establecerá as normas básicas de uso e os dereitos e deberes das persoas usuarias deste servizo, polo que se porá a disposición dos veciños biotrituradoras eléctricas e outras accionadas por motor de combustión.

O Goberno local indicou que nos municipios rurais este tipo de residuos “poden supor ata un 10 por cento do lixo”. Así, este servizo busca evitar que acaben no circuíto de recollida de lixo e reducir o número de queimas, de forma que se supriman os custos asociados e minimícese o risco de incendios e contaminación.

Estas máquinas poderán ser solicitadas por persoas maiores de idade con domicilio en Tomiño que se dean de alta no servizo e estean ao corrente das súas obrigacións tributarias. A reserva deberá realizarse con polo menos unha semana de antelación na sede física ou electrónica do Concello.

Os aparellos só poderán empregarse para triturar restos leñosos procedentes de podas domiciliarias dentro do territorio tomiñés; e o préstamo poderá ser por un máximo dunha semana.