Retiran a custodia compartida a un pai en Vigo por “deixamento” nos coidados da súa filla

Sala de vistas do Xulgado do Contencioso número 1 de Vigo durante un xuízo

A Sección Sexta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, estimou o recurso de apelación presentado por unha nai, de forma que lle retirou a custodia compartida a un pai respecto da súa filla, debido á súa “desidia” e “deixamento de funcións” nos coidados da menor.

Tal e como consta na sentenza, en primeira instancia o xulgado acordou o divorcio da parella e a custodia compartida da filla de ambos –de tres anos de idade–, cunha pensión mensual de alimentos a cargo do pai a favor da menor de 100 euros.

No entanto, a nai presentou un recurso de apelación contra esta resolución, interesando a custodia exclusiva para si, ao esgrimir que “é ela a que coida desde sempre á menor en todas as facetas da vida”.

Nesta liña, o Tribunal sostén que na causa demostráronse factores que revelan “unha moito maior implicación da nai nas necesidades da nena, comparativamente coa observada na figura paterna”. Neste sentido, considera que os coidados da menor “corresponden sempre á nai” e hai “abandono, sen causa xustificada, por parte do pai”.

De feito, a resolución refire que “mesmo das manifestacións do pai” extráese “ese deixamento de funcións”. “Debemos inferir a falta da usual, precisa, plena e esixible dedicación do pai á menor en aspectos tan importantes da súa vida como a saúde, educación e actividades lúdicas, carencias que resultan máis inxustificables neste caso de sistema de custodia compartida”, apunta a sentenza.

CUSTODIA EXCLUSIVA

A partir diso, o Tribunal considera que o benestar da menor “realizarase con maior plenitude” baixo a custodia exclusiva da nai, aínda que establece “un réxime de ampla comunicación paternofilial”.

Neste sentido, o pai, ao que lle consta unha causa penal aberta por malos tratos no ámbito familiar, terá á nena en fins de semana alternos e durante a metade das vacacións, e poderá realizar unha ou dúas visitas intersemanais.

Ademais, fíxase como pensión alimenticia para a filla de 300 euros mensuais a cargo do pai, mentres que os gastos extraordinarios –gastos sanitarios, escolares e extraescolares– serán satisfeitos por metade entre os pais.