A Fundación Universidade de Vigo, clasificada como entidade “de interese educativo”

A Xunta de Galicia determinou que a Fundación Universidade de Vigo queda "adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Universidade".

Fernández e Reigosa durante o coloquio 'A loita contra a COVID-19: Zendal & UVigo' / Universidade de Vigo.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este xoves, 4 de febreiro, a orde da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se clasifica a Fundación Universidade de Vigo como entidade “de interese educativo”.

Esta fundación, constituída en 1997, modificou o pasado ano 2019 os seus estatutos para cambiar o seu ámbito ao ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, e inscribirse no Rexistro de Fundacións da Xunta.

Segundo consta nos seus estatutos, a Fundación Universidade de Vigo ten como principal obxectivo cooperar no cumprimento dos fins propios da Universidade olívica. Así, encárgase de “prestar servizos necesarios para que a Universidade de Vigo realice as súas funcións básicas, e non supoñan exercicio de función de autoridade”, ou de “promover e desenvolver actividades que favorezan a cooperación internacional da Universidade de Vigo”.

Entre as súas funcións tamén destaca “impulsar e realizar actividades de formación non regulada co fin de lograr as máximas cotas de calidade de docencia e investigación“, “fomentar a actividade emprendedora e fomento do emprego do estudantado universitario”, “promover a cooperación entre a universidade e o sector empresarial, entidades e institucións”, ou “fomentar a realización de actividades que favorezan a integración da Universidade de Vigo na súa contorna económica, cultural e social”.

Agora, a Xunta determinou o “interese educativo” da entidade e, segundo disponse na orde publicada, a Fundación Universidade de Vigo queda “adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Universidade“.