Proposta da UVigo con tres titulacións para a convocatoria de Másteres de Excelencia

Tamén poderán optar a este recoñecemento másteres oficiais con validez en toda España que poidan ser impartidos na comunidade.

Un estudante utiliza un computador. UNIVERSIDADE DE VIGO

A Universidade de Vigo (UVigo) incluíu tres titulacións do campus central e unha impartida no de Ourense na súa proposta para a convocatoria de Másteres de Excelencia da Xunta.

Segundo precisou a UVigo, presentáronse dez másteres na convocatoria interna de entre os que unha comisión escolleu catro de acordo cos criterios que utilizará a Xunta na súa selección final. Así, a proposta da universidade inclúe Matemática Industrial, Xestión Empresarial do Deporte, Acuicultura, Biotecnoloxía Avanzada e Enxeñaría da Automoción.

En concreto, o Goberno galego selecccionará un máximo de seis titulacións do tres universidades da comunidade para outorgarlles un selo de excelencia. Aínda que a resolución debería emitirse antes do período de matriculación dos másteres postos en marcha, a crise sanitaria aprazou a decisión que recoñecerá a solvencia científico-técnica e a capacidade formadora das titulacións.

Este distintivo enmárcase no Plan de Excelencia do Sistema Universitario de Galicia (SUG) para o período 2018-2020. Así, a convocatoria está aberta a títulos de máster ofrecidos ininterrompidamente, polo menos, desde o curso 2016/17. Tamén poderán optar a este recoñecemento másteres oficiais con validez en toda España que poidan ser impartidos na comunidade.

O vicerreitor de Ordenación Académica e Profesorado da UVigo, Manuel Ramos, destacou que dispor deste recoñecemento pode facilitar atraer alumnado e docentes externos de primeiro nivel. Ademais, apuntou que a vixencia do selo ascende a cinco anos non asociados a cursos académicos, así como que o mesmo leva un financiamento adicional por parte da Xunta.

Así mesmo, a universidade sinalou que o período de matrícula estará comprendido entre o 21 e o 24 de xullo, ambos os incluídos. Ademais, ata momento, rexistrouse un incremento do 6% nas preinscricións para másteres que se impartirán na UVigo este curso.

Manuel Ramos valorou este indicador ante o temor que espertaba a posibilidade de que a situación actual influíse negativamente nas taxas de matriculacións. Ademais, indicou que os datos de preinscrición permiten observar a tendencia na demanda de prazas das titulacións.