Adxudicada a redacción do proxecto de mellora da depuradora de Ponteareas

O contrato foi adxudicado por un importe de 74.882 euros e o prazo de execución ascenderá a cinco meses.

Depuradora/ Photopin

A sociedade mercantil estatal Augas das Concas de España (Acuaes), do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, adxudicou o contrato de redacción dos proxectos de mellora da depuradora da Moscadeira e dos interceptores xerais de Ponteareas.

Segundo trasladou a Delegación do Goberno nun comunicado, adxudicáronse os servizos de asistencia técnica para a elaboración do estudo de alternativas, os estudos ambientais e a redacción do anteproxecto de mellora da depuradora da Moscadeira, así como do proxecto dos interceptores xerais de Ponteareas.

En concreto, presentáronse ofertas de sete empresas e seleccionouse a UTE Estudo de Enxeñaría Civil S.L.-Trazas Enxeñaría S.L. Así, o contrato foi adxudicado por un importe de 74.882 euros e o prazo de execución ascenderá a cinco meses.

O Goberno destacou que a adxudicación deste contrato busca dar resposta á incapacidade da depuradora para tratar os caudais que recibe dado que está deseñada para unha poboación de 13.000 habitantes e os habitantes de Ponteareas ascenden a case 23.000. Así, sinalou que este problema se agrava en época estival e apuntou que leva que non se alcancen os parámetros de calidade esixibles por Unión Europea (UE) respecto das condicións de vertedura ao medio receptor, o río Tea.

A actuación busca ampliar e reformar a Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Ponteareas, ademais de mellorar e optimizar o sistema de saneamento. Así, reduciranse as filtracións na rede de colectores e favorecerase a captación e separación de augas non contaminadas, procedentes de escorrentías superficiais e fontes, do sistema de saneamento.

En concreto, o proxecto de colectores inclúe a remodelación de conducións existentes e a execución duns 2.500 metros de novos colectores con diámetros comprendidos entre 0,5 e 1,5 metros. Así, aspírase a optimizar o funcionamento do sistema de saneamento.

Deste xeito, o proxecto permitirá ampliar as instalacións e adecualas a unha poboación equivalente a 20.000 habitantes mediante a adaptación das liñas de auga e lodos, así como coa incorporación dunha desinfección final do efluente.

Esta actuación, declarada como obra de interese xeral do Estado, conta cun investimento previsto de 14,1 millóns de euros, que serán cofinanciados con fondos europeos do período 2014-2020.