Así son os novos dispositivos móbiles da DGT que revisarán se o teu coche pasou a ITV.

Garda civil de Trafico © Miguel Nuñez

A DGT puxo en marcha dende o pasado día 20 até o 26 de xaneiro, unha campaña especial para revisar o correcto estado dos vehículos que circulan polas estradas do país.

A medida enmárcase dentro da campaña de vixilancia e control das condicións do vehículo que se desenvolve durante esta semana e nas que se comprobarán pneumáticos, iluminación, parabrisas…

“O risco de falecer ou resultar ferido grave multiplícase por dous ao comparar os accidentes ocorridos con vehículos de 10 a 15 anos de antigüidade, en relación con vehículos de menos de 5 anos”.

Esta é a principal premisa pola que a DGT estrea 30 dispositivos de lectura de matrícula automática para cotexar se o teu coche pasou ou non a inspección técnica de vehículos (ITV) obrigatoria para poder circular.

Esta situación preocupa moito á Dirección Xeral de Tráfico, motivo polo cal no calendario anual de campañas inclúese unha dedicada exclusivamente á vixilancia das condicións dos vehículos que circulan polas estradas. Esta nova campaña desenvolverase desde o luns 20 e prolongarase ata o domingo 26 de xaneiro.

Durante esta semana, os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e o resto de policías locais e autonómicos sumados á campaña, prestarán especial atención ao adecuado mantemento e posta a punto de todos os elementos de seguridade do vehículo: pneumáticos, freos, luces, sinalización, parabrisas sen danos…

Ademáis da vixilancia presencial realizada polos axentes da DGT, este ano utilizarán uns novos sistemas de control e monitoraxe instalados na estrada (lectores de matrícula) para comprobar se os vehículos que circulan van coa ITV en vigor. En caso de detectar que un vehículo non a leva en vigor, procederase á correspondente denuncia.

Lector de matrícula para revisión de vixencia de ITV | Fonte DGT

Nas últimas verificacións telemáticas realizadas por Tráfico, detectouse que o 1,64% dos vehículos que circulaban non levaban a ITV en vigor.

As rodas

Aproximadamente máis dun millón dos vehículos, un 5%, circulan con defectos graves nas rodas, principalmente por levar unha profundidade do debuxo por baixo do mínimo legal de 1,6 mm; ter un desgaste irregular debido a unha mala suspensión ou unha aliñación incorrecta e circular cunha presión errónea.

Ademais, os vehículos relacionados cun uso máis profesional como é o caso das furgonetas, presentan maiores índices de defectos nos pneumáticos.

As luces

A finalidade das luces dos vehículos non só é a de ver, senón tamén a de ser visto, xa que cada vehículo en circulación é, na práctica, un obstáculo para os demais, polo que a delimitación da súa presenza tamén é significativa.

A DGT aconsella prestar unha especial atención á utilización, mantemento e regulación dos faros, para conseguir, por unha banda, dispoñer de luz suficiente e, por outro, non cegar a quen circula polas mesmas vías públicas.

Outros aspectos que serán revisados

Levar a matrícula ilexible é unha infracción grave cunha sanción de 200 euros e sen detracción de puntos, pero manipular a placa de matrícula para tentar eludir fraudulentamente a norma pode conlevar unha multa de 6.000 euros e a perda de 6 puntos.

Parabrisas: O condutor debe verificar que o parabrisas non presenta dano algún, xa que é unha peza fundamental na resistencia estrutural do vehículo e na eficacia do airbag ou dos sensores.

Permiso de circulación do vehículo no que figuran os datos técnicos do mesmo e os datos do seu propietario (ou unha autorización da Xefatura de Tráfico na súa ausencia).

Tarxeta da ITV e adhesivo correspondente, visible na lúa dianteira.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here