A Xunta Electoral Central finalmente valida o voto para o PP de Tui e o PSOE perderá a maioría absoluta

O órgano deulle a razón ao partido popular, que pasa a de dous a tres concelleiros.

Papeletas das Eleccions © Miguel Nuñez

A Xunta Electoral Central resolveu declarar válido un voto para o PP rexistrado nas eleccións municipais de Tui que fora considerado nulo e declarou inválido outro que fora contabilizado despois de que a formación ‘popular’ interpuxese un recurso ante a Xunta Electoral de Zona. Como consecuencia, o PSOE perdeu unha acta en favor do PP e, deste xeito, a maioría absoluta.

En concreto, o PSOE presentara un recurso ante a Xunta Electoral Central despois de que a Xunta Electoral de Zona de Tui recoñecese como válida unha papeleta para o PP na que se escribiu un ‘si’. Este recoñecemento levara a perda da maioría absoluta para a formación socialista.

Na súa resolución, a Xunta Electoral Central considerou que non se pode contabilizar ese voto debido a que a doutrina do Tribunal Constitucional declara que se debe “evitar toda actuación do elector sobre o contido (da papeleta)”, así como que se prohibe que a elector “anada novos elementos ou que complemente ou suprima os que xa son suficientes para prestar apoio á candidatura escollida”.

Mentres, o PP presentou un recurso ante a Xunta Electoral Central para que se recoñecese un voto para esta formación que fora declarado nulo debido a que o sobre no que se introduciu contiña dúas papeletas, unha das cales estaba “garabateada por encima dos nomes dos candidatos”.

A este respecto, a Xunta Electoral Central estimou tamén o recurso e deu por válido o voto para a formación ‘popular’ ao entender que “o determinante da nulidade en caso de varias papeletas no mesmo sobre é que estas se dirixan a distintas candidaturas”. Debido a que ambas as papeletas correspondían á candidatura do Partido Popular, recoñeceuse a validez deste voto. Por tanto, respecto dos resultados contabilizados o pasado 26 de maio, o PP obtivo un voto máis, que permitiu que esta formación pasase de 2 a 3 actas. Mentres, o PSOE perdeu unha e, deste xeito, quedouse ás portas da maioría absoluta, con 8 edís dos 17 cos que conta a corporación municipal.