O Goberno central destina 560.000 euros ao municipio de Tui para actuar sobre os danos da explosión de pirotecnia

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, indicou que o Consello de Ministros aprobou unha axuda de máis de 561.150 euros para o Concello de Tui co obxectivo de que actúe sobre os danos da explosión dunha pirotecnia ocorrida o pasado maio.

Explosión de Tui / Miguel Núñez

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, indicou que o Consello de Ministros aprobou unha axuda de máis de 561.150 euros para o Concello de Tui co obxectivo de que actúe sobre os danos da explosión dunha pirotecnia ocorrida o pasado maio.

En concreto, a subvención está enfocada a arranxos en infraestruturas, equipamentos e instalacións de titularidade municipal, segundo detallou a Delegación do Goberno en Galicia nun comunicado.

Trátase dunha iniciativa aprobada polo Consello de Ministros o 7 de setembro de 2018 que buscaba, segundo explicou Losada, facer efectivos “todos os beneficios fiscais posibles” e as “máximas axudas” recollidas no Real Decreto 307/2005.

Ademais, o pasado 25 de xaneiro aumentáronse algunhas partidas e eliminouse a limitación prevista na normativa para permitir que o Concello puidese percibir axudas polos danos recibidos.

AXUDAS

Así, tras a ampliación decretada, a subvención por incapacidade absoluta e permanente ou falecemento equivale a 18.000 euros, mentres por destrución ou danos en bens recibirase o custo que estes supuxesen ata un máximo de 2.580 euros. As axudas a establecementos industriais, mercantís e de servizos non excederán os 9.224 euros e as destinadas a persoas físicas ou xurídicas corresponderán ao importe total dos gastos.

Así mesmo, cubriranse os gastos realizados por actuacións inaprazables de emerxencia das corporacións locais. En canto ás axudas por danos na vivenda, aquelas consignadas por destrución total cubrirán os gastos ata 15.120 euros e, as correspondentes a afectacións na estrutura, o 50 por cento do total ata 5.160 euros.

Adicionalmente, bonificarase o 50 por cento dos danos a elementos dunha comunidade de propietarios cun importe máximo 9.224 euros. Tamén se destinarán 2.850 euros a aquelas persoas cuxos bens domésticos de primeira necesidade fosen danados ou destruídos.