Finalmente a Xunta dá o visto e prace á remodelación do paseo marítimo de Bouzas

Proxecto para a rexeneración e reforma do paseo de Bouzas, en Vigo.. CONCELLO DE VIGO

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependente da Xunta, emitiu un informe favorable respecto da rexeneración e reforma do paseo da fronte marítima do barrio vigués de Bouzas dous meses despois de recibir a documentación e a solicitude do Concello.

Segundo trasladou a Xunta, considerouse compatible coa protección do patrimonio a proposta de actuación sobre o paseo entre a praia do Adro e a VG-20, aínda que se estableceron condicionantes.

En concreto, a Dirección Xeral detallou que resulta preciso realizar un control arqueolóxico cuxo proxecto deberá remitirse para que este departamento emita a correspondente autorización debido a que as actuacións incluídas no proxecto de rexeneración levan movementos de terra.

Ademais, sinalou que deberá procurarse un tratamento homoxéneo en toda a intervención, así como optarse por un mobiliario de deseño discreto, con materiais e cores que se integren co resto da contorna e preferiblemente con elementos de granito e madeira. Respecto dos elementos metálicos, concretou que se deberá evitar empregar cores rechamantes ou brillantes.

Así mesmo, Patrimonio Cultural recalcou a necesidade de coidar o acabado e a cor das novas instalacións e a renovación das existentes. Así, apuntou a tampas de fundición dúctil para as arquetas e a revestimentos co mesmo pavimento que no resto da zona. Adicionalmente, subliñou que en ningún caso será posible empregar materiais plásticos ou que presenten acabados brillantes ou metalizados.