Medio Ambiente promociona o turismo sustentable no Monte Aloia de Tui

Miradoiro Celta no monte Aloia / © Miguel Núñez.

A Consellería de Medio Ambiente adxudicou o servizo para o deseño e execución das campañas de divulgación, promoción do turismo de natureza sustentable e educación ambiental no parque natural do Monte Aloia, en Tui (Pontevedra), por un importe total de 65.143,38 euros.

A finalidade principal desta actuación, cofinanciada nun 80% a través do fondo europeo para o desenvolvemento rexional ao amparo do programa FEDER Galicia 2014-2020, é a contratación dun servizo de atención ao público e sensibilización, así como de campañas de promoción turística e educativas que contribúan á concienciación ambiental da sociedade e a un mellor coñecemento dos espazos incluídos na Rede de Parques Naturais de Galicia.

De feito, o contrato licitouse o pasado mes de marzo dividido en seis lotes: un por cada un do seis parques naturais existentes en Galicia. Da prestación do servizo de promoción e divulgación dos valores do Monte Aloia encargarase a empresa Oficina Técnica Demontes SLU, que acaba de resultar adxudicataria do contrato por un período de 24 meses.

Entre as actividades que terá que desenvolver para conseguir este obxectivo figuran campañas, actividades e talleres de educación, sensibilización e divulgación ambiental, conservación da natureza e Rede Natura 2000 que se impartirán fundamentalmente no Centro de Visitantes do Monte Aloia, en Tui, coñecido como Casa Forestal Enxeñeiro Areses.