O centro AIMEN, do Porriño, participa nunha investigación científica internacional con microrobots

O obxectivo é construír máquinas de tamaño microscópico que poidan navigar polos fluídos humanos.

Estudo por parte de AIMEN da aplicación de intelixencia artificial para o control de microrobots que navegan en flluidos.. AIMEN

Investigadores do centro tecnolóxico AIMEN participaron no desenvolvemento da primeira aplicación de intelixencia artificial para o control de microrobots que navegan a través dun fluído, un traballo que se publicou na revista Science Robotics.

A investigación demostra como un robot do tamaño dunha micra (aproximadamente unha centésima do diámetro dun cabelo humano) é capaz de desenvolver, mediante técnicas de aprendizaxe por reforzo, as estratexias óptimas de navegación para alcanzar un obxectivo, compartir información con outros robots para acelerar o proceso de aprendizaxe ou desenvolver a velocidade óptima para a supervivencia nunha contorna, de forma similar a como o fan os microorganismos na natureza.

Os principais desafíos deste traballo eran o deseño do robot e do mecanismo de propulsión, así como a capacidade do sistema de control para adaptarse a un medio con tanta incerteza como un fluído para un obxecto microscópico.

Esta primeira demostración experimental desenvolveuse en colaboración coa Universidade de Leipzig e a Universidade de Charles de Praga, dentro dun dos programas prioritarios de financiamento para a investigación científica do goberno alemán (DFG).

O estudo abre a porta a multitude de investigacións futuras tanto no deseño de micro e nanorobots, como no desenvolvemento de técnicas específicas de intelixencia artificial para o seu control e comportamento autónomo a escala micrométrica, que poderán ter gran impacto a escala macroscópica.

O control de obxectos microscópicos mediante o uso de intelixencia artificial podería empregarse no desenvolvemento de materiais intelixentes con potenciais aplicacións en distintos ámbitos industriais, como o enerxético, o biotecnológico ou, mesmo, na construción.

A aplicación permitiría controlar as propiedades dun material, a inxección de fármacos de forma precisa ou o desenvolvemento de ferramentas autónomas para microcirugía de precisión.