Ecocelta abre unha planta piloto en Ponteareas para valorizar residuos gandeiros como fertilizantes

Céntrase na depuración de residuos derivados do sector porcino.

Visita do director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luís Cabarcos, á planta de Ecocelta en Ponteareas / Xunta de Galicia.

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luís Cabarcos, visitou este xoves a sede da empresa Ecocelta en Ponteareas, unha empresa beneficiaria dunha axuda de máis de 121.000 euros da Xunta para o apoio de proxectos piloto no sector agroforestal.

A empresa puxo en marcha unha planta, en colaboración co Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo e con Nutrimentos Deza SA, para a valorización de residuos gandeiros como fertilizantes, e lograr así unha actividade máis sustentable e eficiente.

A planta céntrase na depuración de residuos derivados do sector porcino, realizando unha separación da fracción sólida e tratando a fracción líquida mediante un sistema de depuración modular novo, baseado en procesos de vermifiltración e posterior tratamento de fitodepuración con plantas macrófitas.

A experiencia vai acompañada de ensaios de campo para avaliar o potencial fertilizante dos diferentes subprodutos obtidos en planta piloto, co fin de conseguir un aproveitamento integral dos residuos dunha explotación de modo sinxelo, estable e economicamente viable. Así a planta contribúe á xeración de vermicompost sólido, fertilizante líquido e augas aplicables en irrigación e/ou aptas para a vertedura directa ou indirecta ao dominio público hidráulico.

Así mesmo, axúdase a mitigar a emisión de gases e a reducir a pegada de carbono, á vez que diminúe a acumulación doutros nutrientes, como nitratos e fósforo.