Arquivada a causa contra García Costas por suposta prevaricación no nomeamento do secretario da Cámara de Comercio

O xuíz ve unha irregularidade administrativa, pero apunta que non foi impugnada en tempo e forma.

O empresario e presidente da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa, José García Costas, ao saír do xulgado tras declarar como investigado por suposta prevaricación administrativa / Europa Press.

O xulgado de instrución número 4 de Vigo ditou auto de arquivo provisional da causa contra o presidente da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, o empresario vigués José García Costas, e contra o secretario deste organismo, que hai uns días prestaron declaración como investigados por un suposto delito de prevaricación administrativa.

O procedemento abriuse tras a interposición dunha denuncia por parte dun antigo traballador, o que fora secretario da Cámara de Comercio de Vilagarcía (antes da fusión das tres cámaras da provincia nunha única entidade), na que cuestionaba o nomeamento do actual secretario do organismo. Segundo o denunciante, entre outras cuestións, o nomeamento realizouse sen respectar o trámite de publicidade na convocatoria.

No auto de arquivo, o xuíz sinala que, no decreto polo que se creou a Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía, xa se establece que o secretario da nova entidade elixiríase, por parte do Comité Executivo, entre os tres secretarios das entidades camerais existentes na provincia.

Nese momento, o actual secretario (un dos denunciados) exercía xa ese posto en Vigo de forma accidental, desde a xubilación do anterior secretario. Respecto diso, o xuíz apunta que non hai dúbida de que o seu nomeamento “podería supor unha irregularidade administrativa”, aínda que matiza que dita irregularidade “puido ser liquidada no seu día, pero non na vía penal”.

Dado que ese nomeamento non foi recorrido, o traballador denunciado estaba na terna de candidatos e podía ser nomeado secretario da Cámara fusionada .

REQUISITO PARA SER SECRETARIO

Por outra banda, o denunciante tamén alegou que esa persoa non cumpría un dos requisitos para ser secretario, ao non acreditar a súa licenciatura en Dereito. Sobre esta cuestión, o xuíz de instrución sinala que hai unha disposición transitoria na lei que regula o funcionamento das cámaras de comercio, que sinala que esa esixencia non afectará os secretarios actuais, mentres se manteñan no seu posto e non se convoque a praza.

Nese sentido, sinala o maxistrado, xa que a designación do denunciado como secretario (primeiro accidental na Cámara de Vigo e logo efectivo na Cámara fusionada) non foi “impugnada en tempo e forma”, non procede estimar ese argumento.

Segundo o auto, “esta posible irregularidade procedimental non integra o dolo directo que esixe a norma penal para considerar que integra o delito de prevaricación”, xa que o actual secretario “vén desempeñando desde hai máis de 15 anos ese mesmo posto de traballo acumulándoo ao seu propio, o que xustifica, certamente, un coñecemento da área ou servizo con maior intensidade que calquera outro funcionario non pertencente ao mesmo departamento”.

Finalmente, o xuíz sinala que, en todo caso, o seu nomeamento foi acordado polo Comité Executivo, e non polo presidente da Cámara, José García Costas.

Por todo iso, conclúe que “non aparece debidamente xustificada a perpetración do delito que deu motivo á formación da causa” e decretou o sobresemento provisional das actuacións. Contra este auto cabe recurso de apelación ante leste mesmo órgano xudicial.