A UVigo participa na renovación dos estándar de seguridade en infraestruturas europeas

A UVigo participa nun traballo, cuxo orzamento ascende a case 2 millóns de euros e ofrece unha visión completa das tendencias, desafíos, boas prácticas e o desenvolvemento da tecnoloxía.

Investigadores da UVigo implicados no proxecto. UNIVERSIDADE DE VIGO

Investigadores da Universidade de Vigo (UVigo) participan nun proxecto europeo para actualizar o estándar de control de mantemento e seguridade óptimos que afectan a estradas, ferrocarrís, viadutos e túneles.

Segundo precisou a universidade, tras o derrubamento da ponte Morandi de Xénova, que se saldou co falecemento de case medio centenar de persoas en 2018 sen que se detectaron problemas técnicos, causou que a Comisión Europea adoptase varias medidas. Así, lanzou unha convocatoria H2020 para proxectos relacionados co liderado industrial, a fabricación e os procesos avanzados e os novos materiais.

Deste xeito, deseñouse o proxecto IM-SAFE, impulsado por un consorcio de dez universidades, centros de investigación e empresas de Países Baixos, Noruega, España, Austria, Alemaña, Italia, Polonia e Suíza entre os que se inclúe o grupo de Geotecnologías Aplicadas da UVigo.

A iniciativa está liderada pola Organización dos Países Baixos para a Investigación Científica Aplicada (TNO, polas súas siglas en holandés) e busca ofrecer apoio á Comisión Europea e o Comité Europeo de Normalización (CEN) para actualizar o estándar de control de infraestruturas de transporte.

VISIÓN DE TENDENCIAS E DESAFÍOS

O traballo, cuxo orzamento ascende a case 2 millóns de euros dos que á UVigo lle corresponden 209.200, ofrece unha visión completa das tendencias, desafíos, boas prácticas e o desenvolvemento da tecnoloxía, ademais de integrar innovacións na área dixital.

O investigador principal do grupo de Geotecnologías Aplicadas, Pedro Arias, indicou que se aspira a “evitar calquera tipo de situación como a descrita na ponte Morandi en calquera infraestrutura de transporte”, aínda que a normativa do Eurocódigo tamén se aplicará ás de nova construción”.

IM-SAFE, posta en marcha o pasado mes de novembro, representa unha rede europea de expertos, centros de investigación, grandes industrias, pemes e unha plataforma sen ánimo de lucro que traballa na Rede Transeuropea de Transporte e corredores rexionais. Tamén colabora cos principais propietarios e operadores de infraestruturas e empresas de control e mantemento para articular un estándar actualizado de control.

En concreto, o grupo da UVigo seleccionará as tecnoloxías máis adecuadas para permitir detectar e diagnosticar os problemas máis habituais ou importantes das estruturas de modo predictivo.