A ‘vella Pescanova’ segue dando perdas

Nueva Pescanova / Arquivo

Pescanova S.A. rexistrou unhas perdas de 44.000 euros no terceiro trimestre do ano, 3,2 veces inferiores ás de 142.000 euros do mesmo período do exercicio precedente, segundo a conta de resultados individual remitida pola compañía á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

As vendas da tamén chamada ‘vella Pescanova’ ascenderon a 98.000 euros, fronte á ausencia de ingresos do mesmo trimestre de 2019. Os ingresos ao terceiro trimestre do exercicio ascenderon a 191.000 euros, inferiores aos 246.000 do mesmo período de 2019, correspondentes principalmente a parte do apoio anual que a sociedade debe recibir de Nueva Pescanova, en virtude dos acordos de segregación aprobados pola xunta xeral de Pescanova de data 25 de setembro de 2015.

Os gastos do terceiro trimestre do exercicio, de 95.000 euros, corresponden principalmente a gastos xerais, de asesores externos e de remuneración do consello.

A sociedade presentaba ao peche do terceiro trimestre de 2020 un patrimonio neto de 1,771 millóns de euros. Ao longo do terceiro trimestre non se realizaron investimentos ou desinversiones significativas.

A compañía explica que continúan pendentes de resolución unha serie de asuntos xudiciais que poden ter un impacto potencial significativo nas contas da sociedade. En concreto, hai un recurso de casación interposto ante o Tribunal Supremo contra a sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra que desestimaba o recurso de apelación contra a sentenza do Xulgado do Mercantil nº 1 de Pontevedra 26 de xuño de 2018.

Dita sentenza desestimaba á súa vez a impugnación dos acordos de ampliación de capital de Nueva Pescanova adoptados na xunta xeral de 19 de abril de 2017, na que a compañía non puido participar e que supuxeron diluír a súa participación no capital social de Nueva Pescanova desde un 20% ata un 1,67%.

Así mesmo, está en marcha un xuízo ante o Xulgado de 1ª Instancia nº 14 de Vigo, no que Pescanova solicitou a anulación dun crédito adicional subordinado (crédito supersenior) por importe de 300 millóns de euros asumido por Nueva Pescanova a favor de diversas entidades financeiras.

Parte destes créditos foron capitalizados na ampliación de capital de 2017 de Nueva Pescanova e o resto integráronse no pasivo financeiro obxecto do acordo de refinanciamento de 30 de xuño de 2020, e capitalizaríanse caso de que non prospere a impugnación do auto de homologación do devandito acordo.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here