Argos desiste da compra individualizada de Vulcano

Mantén a súa oferta polo estaleiro, de 7,8 millóns de euros.

Vulcano © / Miguel Núñez.

A empresa Marina Meridional, do Grupo Argos, comunicou ao xulgado que desiste da súa solicitude de venda individualizada de Vulcano (para adquirir a unidade produtiva, deixando á marxe a concesión administrativa, á espera de que se resolva o conflito sobre a mesma), aínda que mantén a súa oferta polo estaleiro, de 7,8 millóns de euros.

Marina Meridional, do empresario José Alberto Barreras, solicitou ao xulgado que acordase a venda individualizada da unidade produtiva, o que permitiría que a sociedade adquirise o solar, as instalacións, a maquinaria e equipamentos, pero deixando á marxe a concesión administrativa.

Deste xeito, a empresa ponderaba que o custo desa adquisición sería de 5,5 millóns de euros (ao restar o valor da concesión). Dese diñeiro, Marina Meridional propuña destinar 2,15 millóns ao pago de créditos laborais (concursais e contra a masa); outros 2,5 millóns a subrogación do ICO; e 870.000 euros ao Fondo de Garantía Salarial. Así mesmo, expuxo que a parte correspondente á concesión administrativa (uns 2,8 millóns) abonaríase no momento en que esa concesión sexa transmitida.

No entanto, a empresa presentou un recurso de reposición contra a data fixada polo xulgado para facer efectiva a entrega dos 7,8 millóns por Vulcano (o próximo 22 de setembro). Así mesmo, o futuro da concesión administrativa segue sen aclararse xa que, aínda que unha sentenza xudicial sinala que debe incluírse na liquidación da unidade produtiva, un ditame do Consello de Estado sinala que a concesión está extinguida e debe volver ao Porto.

Así as cousas, Marina Meridional comunicou ao xulgado o seu desistimiento da petición de venda individualizada da unidade produtiva debido a que o seu recurso de reposición aínda non estaba resolto (no momento en que presentou o seu escrito no xulgado, o pasado 8 de setembro), e tendo en conta que, se se estima, “pode aclararse a situación da concesión administrativa que forma parte da unidade produtiva. “Todo iso sen que, en ningún caso, poida entenderse que esta parte renuncia á oferta presentada e aprobada”, matizou a empresa.