A Federación de Usuarios do Porto de Vigo denuncia a “falta de transparencia” das concesións de espazos

Denuncia "unha privatización encuberta" da zona.

Barco Mercante entrando no porto de Vigo / © Miguel Núñez

A Federación de Usuarios do Porto de Vigo (FUPV) denunciou a “falta de transparencia” da concesión de espazos portuarios, o que, na súa opinión, mostra “unha privatización encuberta” da zona.

A entidade reprobou que, na última reunión do consello de administración da Autoridade Portuaria de Vigo, se aprobase a adxudicación de 49.000 metros cadrados a favor dun titular ao que tamén se cederon outros 4.000 metros cadrados con anterioridade.

A xuízo de FUPV, esta situación leva “reter un espazo moi relevante” e lembrou que a primeira concesión autorizouse por un período de 35 anos, prorrogable por 15 anos adicionais.

Nesta liña, a federación lamentou que estas decisións “deixen ao resto de usuarios (do Porto de Vigo) sen espazo durante un extenso período de tempo” e que leven que estes deban “pasar por un ou dous concesionarios nunha superficie que é de dominio público”. Así, incidiu na necesidade de que as empresas asentadas no Porto “compitan en igualdade de oportunidades”.

Do mesmo xeito, reprobou que os membros do consello de administración que deben avalar a adxudicación de espazos carezan da información precisa para iso e que, no caso de dispor da mesma, entrégueselles “con 24 ou 48 horas de antelación”, o que, en opinión da federación, resulta “inadmisible”.

Ademais, denunciou que o presidente da Autoridade Portuaria, Enrique López Veiga, se teña “apropiado para si competencias que son propias da dirección do Porto”, un feito “inédito na historia dos portos españois”. Ante esta situación, os usuarios do Porto de Vigo apelaron á “responsabilidade” da Avogacía do Estado e outros membros do consello, como a Xunta de Galicia, o Consorcio da Zona Franca de Vigo e os concellos.

Neste sentido, FUPV lamentou que un informe da Intervención Xeral da Administración do Estado sinalase a “falta de implementación de mecanismos de control no Porto de Vigo”.

Tamén criticou a falta de información trasladada respecto da próxima reparación do paseo das Avenidas e a instalación dun carril bici en terreo portuario. Respecto deste último, a federación advertiu de que a súa construción levaría que un “mínimo retranqueo” no tramo comprendido entre Portocultura e a vala sur das lonxas “deixase inoperativo para o transporte o escaso espazo existente”.

Adicionalmente, volveu reclamar que as entidades que representan aos usuarios do Porto de Vigo participen nas sesións mensuais do consello de administración para que “este sexa cada vez máscompetitivo, xusto e sustentable”.