O Campus do Mar liderará un centro europeo sobre coñecemento marítimo

Dirixirá o centro europeo MarENeT (Atlantico Maritime Ecosystem Network), iniciativa para fortalecer a cooperación entre as institucións académicas e as empresas do ámbito marítimo.

Cartel do Campus do Mar.

O Campus do Mar da Universidade de Vigo liderará o centro europeo MarENeT (Atlantico Maritime Ecosystem Network), unha iniciativa encamiñada a fortalecer a cooperación entre as institucións académicas e as empresas do ámbito marítimo, no marco da chamada ‘economía azul’.

O MarENeT é un proxecto coordinado polo profesor Daniel Rey, cunha duración de 24 meses e que conta cun orzamento total de case 870.000 euros (dos que gran parte son financiados pola UE, a través do Fondo Marítimo e de Pesca, na súa convocatoria ‘Blue Economy).

Esta iniciativa pretende pór en marcha unha rede que ofreza unha visión xeral e actualizada das necesidades formativas e as demandas da industria marítima e portuaria na conca atlántica. Así, formarán parte desa rede centros de formación e empresas vinculadas á construción naval, loxística de portos e pesca.

MarENeT encargarase de desenvolver códigos de boas prácticas e novas ferramentas para potenciar a colaboración entre os diferentes axentes, e para identificar propostas innovadoras en cada rexión.

Para facer realidade o proxecto, liderado por Campus do Mar, creouse un consorcio de 8 socios: a Asociación Clúster do Naval de Galicia (Aclunaga), o Instituto para o Crecemento Sustentable da Empresa (ICSEM), a Autoridade Portuaria de Vigo, o Cork Institute of Technology e o Marine Institute-Irish Maritime Development Office (ambos en Irlanda), e a Universidade da Rochelle de Francia.

Un dos principais obxectivos de MarENeT é pór en marcha un centro de coñecemento marítimo, que axudará á promoción de emprego neste sector e a mellorar os programas de capacitación. Para iso, entre outras ferramentas, habilitarase unha plataforma ‘en liña’ para dar soporte ao intercambio de información entre os socios, e para promover accións formativas.

Así, actualizaranse e implementarán programas educativos para formar operadores de lonxa e estibadores, administradores de loxística, ou expertos en lexislación marítima e portuaria.