PSA deberá abonar 2,2 millóns de euros ao Concello de Vigo por acollerse a un imposto reducido que non lle correspondía

O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo desestima un recurso interposto pola compañía.

Citroen terreo industrial
Vistas de PSA Vigo e o barrio de Navia / © Miguel Núñez.

O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo considerou que PSA Peugeot Citroën acolleuse en 2016 a unha redución do imposto de actividades económicas reservado a sectores en crises. Así, desestimou un recurso interposto pola fábrica, que deberá abonar ao Consistorio a diferenza entre o importe reducido e o que lle correspondía, 2,2 millóns de euros.

Segundo recolle a sentenza, os feitos remóntanse a 2016, cando a planta presentou unha declaración do imposto con variacións respecto de anos anteriores. En concreto, en relación á tributación aplicou unha regra da instrución do imposto reservada a sectores en crises “ao entender que se achaba comprendida dentro do seu ámbito como sector”.

Posteriormente, o Consistorio levou a cabo procesos de verificación de datos da situación da empresa e aprobou “unha proposta de liquidación provisional (…) por importe de 2,2 millóns de euros como diferencia entre os datos declarados e os comprobados”. Por ese motivo, a empresa impugnou esa resolución mediante unha reclamación que o Tribunal Económico-Administrativo Local desestimou en 2017.

O xuíz apuntou que esta empresa se acolleu á regra reservada para sectores en crises “non constando de ningún xeito que a mercantil se achase amparada pola normativa para acollerse a ese beneficio fiscal”. Por esta razón, considerou oportunos os trámites realizados polo Concello para verificar a situación da fábrica, así como que esta pretendeu modificar os datos recolleitos no imposto “de modo unilateral”.

Así mesmo, o maxistrado sinalou que a orde de 2009 pola que se convocaban axudas relacionadas co Plan de Competitividade do Sector Automoción e a orde ditada en 2011 para dar continuidade á anterior non consideran ao sector “en crise”.

Por estes motivos, o Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo desestimou o recurso de PSA Peugeot Citroën nunha sentenza contra a que cabe recurso de apelación.