O Concello incumpre previsiblemente a regra de gasto na liquidación de 2018 polo concurso do auditorio

O Consistorio olívico incorrerá tamén en déficit ese ano "por efecto dunha operación non recorrente" derivada do proceso concursal do auditorio

Auditorio Mar de Vigo/ Wikipedia

A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIReF) prevé que o Concello de Vigo, xunto ao de Barcelona e o Cabildo Insular de Tenerife, incumpra a regra de gasto na liquidación de 2018.

En concreto, o Concello de Vigo, segundo indica a AIReF, “prevé incumprir a regra de gasto en 2018 por efecto da operación non recorrente derivada do proceso concursal do auditorio da cidade“. O impacto desta operación, sen efecto en exercicios futuros, non só determina o incumprimento do obxectivo de estabilidade senón tamén da regra de gasto do ano 2018, apunta.

De verificarse dito incumprimento, sinala que deberán aprobar o correspondente plan económico-financeiro, como esixe a lei, cuxa aprobación definitiva corresponde aos seus órganos de tutela. Por iso, recomenda que a Comunidade de Cataluña, a de Galicia e o Ministerio de Facenda, como órganos de tutela, “vixíen as actuacións que garantan a presentación e remisión para a súa aprobación en prazo”, no caso de que o plan deba ser elaborado.

Con todo, recolle  que no 2019 non se aprecia risco de incumprimento do obxectivo de equilibrio en ningunha das 24 corporacións locais estudadas.

VIGO, UNHA EXCEPCIÓN ENTRE AS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS

A AIReF publicou en xaneiro o seu informe sobre as Liñas Fundamentais dos Orzamentos de 2019 das administracións públicas, no que estimou “moi probable” o cumprimento do obxectivo de estabilidade en 2019 do subsector local, sendo factible replicar o superávit do 0,5% do PIB previsto para 2018, o que permitiría cumprir a regra de gasto.

Estas estimacións susténtanse nunha previsión de crecemento dos ingresos e gastos de en torno ao 3% e 4%, respectivamente, de forma que as corporacións locais cumprirán co seu obxectivo de estabilidade orzamentaria.

Ademais, estima que estas 24 grandes corporacións prevén alcanzar en 2019 un superávit conxunto de ao redor de 1.500 millóns de euros, mantendo así o previsto para o peche de 2018. En todas elas prevese un saldo positivo, tanto en 2018 como en 2019, agás o Concello de Vigo.